Lãnh Đạo Là Gì ? Tố Chất Của 1 Người Lãnh Đạo

Lãnh đạo không chỉ là về vị thế, mà còn là về tầm nhìn và sự tác động tích cực lên mọi thành viên trong tổ chức. Một lãnh đạo xuất sắc không chỉ dẫn dắt bằng ví dụ mà còn tạo ra môi trường khích lệ sự đổi mới và phát triển cá nhân.

Lãnh đạo là gì ? 

"Lãnh đạo" là một khái niệm mô tả quá trình hoặc khả năng của người nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc hướng dẫn, quản lý, và định hình hành vi của một nhóm, tổ chức, hay cộng đồng. Người lãnh đạo thường có trách nhiệm đưa ra quyết định chiến lược, tạo ra hướng đi cho tổ chức, và tạo điều kiện để thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu chung.

Lãnh đạo không chỉ liên quan đến vị trí quản lý hay giám đốc, mà có thể xuất hiện ở mọi cấp độ trong một tổ chức. Một người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến nhóm của mình thông qua sự tác động tích cực, truyền động lực, và mô phỏng hành vi mẫu mực. Lãnh đạo có thể được thực hiện qua nhiều phong cách khác nhau, bao gồm lãnh đạo giao tiếp, lãnh đạo định hình tư duy, lãnh đạo truyền thống, và nhiều khía cạnh khác.

Trong bối cảnh tổ chức và xã hội, lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo, và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Chức năng của lãnh đạo 

Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, tạo động lực, và quản lý các tài nguyên để đạt được mục tiêu của tổ chức. Dưới đây là một số chức năng quan trọng của lãnh đạo:

 • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược:
  • Xác định mục tiêu và định hình tầm nhìn cho tổ chức.
  • Phát triển chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.
 • Hướng dẫn và tạo động lực:
  • Lãnh đạo phải giúp định rõ hướng đi và tạo động lực cho đội ngũ để họ làm việc hiệu quả.
  • Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.
 • Quản lý và phân công nhiệm vụ:
  • Phân công nhiệm vụ sao cho mỗi thành viên có thể phát huy tối đa khả năng và kỹ năng của mình.
  • Giám sát và đánh giá hiệu suất của nhóm.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ:
  • Xây dựng mối quan hệ tích cực với các thành viên trong tổ chức và giữ cho môi trường làm việc tích cực.
  • Tạo ra một không khí làm việc mà mọi người cảm thấy được đánh giá và được hỗ trợ.
 • Ra quyết định và giải quyết vấn đề:
  • Lãnh đạo phải có khả năng đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp.
  • Phải có khả năng quản lý rủi ro và đưa ra các giải pháp hiệu quả.
 • Phát triển nhân sự:
  • Tạo cơ hội cho sự phát triển và đào tạo của nhân viên.
  • Khuyến khích việc học tập liên tục và phát triển kỹ năng của đội ngũ.
 • Giao tiếp hiệu quả:
  • Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả để đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng cách và mọi người hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch của tổ chức.
 • Quản lý thay đổi:
  • Đối mặt và quản lý quá trình thay đổi trong tổ chức.
  • Tạo điều kiện cho sự linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với thay đổi.

Lãnh đạo không chỉ là về việc đưa ra quyết định, mà còn là về cách họ tạo động lực, hướng dẫn và xây dựng một tổ chức mà mọi người muốn làm việc và đóng góp vào.

 

Đặc điểm của người lãnh đạo 

Người lãnh đạo thường có những đặc điểm và phẩm chất chung giúp họ hiệu quả trong việc hướng dẫn và quản lý nhóm. Dưới đây là một số đặc điểm phổ biến của người lãnh đạo:

Tầm nhìn và Chiến lược: Người lãnh đạo thường có khả năng nhìn xa, xác định được mục tiêu dài hạn và đặt ra chiến lược để đạt được những mục tiêu đó.

Tự tin: Sự tự tin giúp người lãnh đạo đưa ra quyết định một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, tự tin này cần đi kèm với sự kiểm soát và sự linh hoạt.

Truyền cảm hứng: Người lãnh đạo khá giỏi trong việc truyền đạt và chia sẻ đam mê, năng lượng tích cực với nhóm làm việc để khuyến khích sự động lực và cam kết.

Khả năng quản lý thời gian: Lãnh đạo hiệu quả thường có khả năng ưu tiên công việc, lập kế hoạch và quản lý thời gian sao cho hiệu suất cao nhất.

Tư duy phê phán: Người lãnh đạo thông thường có khả năng đánh giá đối tượng, tư duy phê phán để đưa ra quyết định thông tin.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả là một đặc điểm quan trọng của người lãnh đạo, giúp họ truyền đạt ý định, định hình tư duy, và tạo mối quan hệ tích cực với thành viên trong nhóm.

Tôn trọng và tin tưởng: Lãnh đạo tạo ra môi trường làm việc tích cực bằng cách tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của đồng đội, tạo điều kiện cho sự phát triển và đóng góp.

Sự linh hoạt: Trong môi trường biến động, người lãnh đạo cần sẵn sàng thích nghi và thay đổi chiến lược, không ngần ngại đối mặt với thách thức và sự không chắc chắn.

Lãnh đạo thông minh (Emotional Intelligence): Khả năng hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân và người khác giúp người lãnh đạo tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.

Trách nhiệm và quyết đoán: Lãnh đạo đảm bảo rằng họ và nhóm của họ đều chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định một cách mạnh mẽ khi cần thiết.

Vai trò của lãnh đạo 

Lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng với nhiều chức năng và trách nhiệm. Dưới đây là một số vai trò chính của lãnh đạo:

 • Hướng dẫn và Định hình Chiến lược:
  • Xác định và phát triển chiến lược tổ chức.
  • Đề xuất và hướng dẫn về mục tiêu và hướng đi chung.
 • Quản lý và Tổ chức:
  • Xây dựng và duy trì cấu trúc tổ chức hiệu quả.
  • Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho các thành viên trong tổ chức.
 • Tạo Điều Kiện làm việc:
  • Tạo ra môi trường làm việc tích cực và động lực.
  • Hỗ trợ sự phát triển và nâng cao kỹ năng của nhân viên.
 • Đưa ra Quyết Định:
  • Ra quyết định trong những tình huống khó khăn và quan trọng.
  • Đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong quyết định.
 • Lãnh Đạo Nhóm:
  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực trong nhóm.
  • Khuyến khích sự hợp tác và làm việc nhóm.
 • Đàm Phán và Giao Tiếp:
  • Thực hiện đàm phán và giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan.
  • Điều phối thông tin và giữ liên lạc mở cửa.
 • Quản lý Thay Đổi:
  • Dẫn dắt tổ chức qua quá trình thay đổi.
  • Xây dựng sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với thay đổi.
 • Khuyến Khích Sáng Tạo và Đổi Mới:
  • Tạo điều kiện để nhóm phát triển ý tưởng mới.
  • Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
 • Quản lý Tài Nguyên:
  • Quản lý tài nguyên với hiệu quả, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính và vật chất.
  • Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên có sẵn.
 • Điều Hành và Kiểm Soát:
  • Giám sát hoạt động tổ chức và đảm bảo tuân thủ quy trình.
  • Đánh giá và kiểm soát hiệu suất tổ chức.

Những vai trò này thường được lãnh đạo thực hiện để đảm bảo sự phát triển và thành công của tổ chức trong môi trường kinh doanh và xã hội ngày càng phức tạp.

Tố chất của 1 người lãnh đạo 


Người lãnh đạo xuất sắc thường có một loạt các tố chất tích cực và kỹ năng quan trọng giúp họ dẫn dắt và tạo ra tác động tích cực trong tổ chức. Dưới đây là một số tố chất quan trọng của một người lãnh đạo:

 • Tầm nhìn và Chiến lược: Lãnh đạo cần có khả năng nhìn xa, xác định mục tiêu chiến lược và định hình tương lai cho tổ chức. Khả năng lập kế hoạch và thiết lập chiến lược là quan trọng để hướng dẫn hành động của nhóm.
 • Sự Tôn Trọng và Tinh Thần Đồng Đội: Lãnh đạo hiệu quả tôn trọng ý kiến của mọi người và tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Sự tương tác tích cực và tinh thần đồng đội giúp tạo ra sự đoàn kết và cam kết.
 • Khả Năng Lắng Nghe và Đồng Cảm: Lãnh đạo cần biết lắng nghe để hiểu rõ ý kiến, nhu cầu và lo ngại của nhóm. Khả năng đồng cảm giúp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và thấu hiểu nhu cầu của nhân viên.
 • Quyết Đoán và Tự Tin: Lãnh đạo cần có sự quyết đoán để đưa ra quyết định và hành động một cách hiệu quả. Tự tin giúp họ đối mặt với thách thức và tạo ra niềm tin từ phía nhóm.
 • Truyền Cảm Hứng: Khả năng truyền cảm hứng giúp lãnh đạo kích thích đam mê và động lực trong tổ chức. Họ có thể tạo ra tầm nhìn mạnh mẽ và thúc đẩy sự cam kết.
 • Lãnh Đạo Quản Lý và Tổ Chức: Kỹ năng quản lý và tổ chức giúp lãnh đạo hiệu quả đối mặt với các thách thức hàng ngày, xác định ưu tiên và phân công công việc một cách hiệu quả.
 • Sự Linh Hoạt và Sáng Tạo: Lãnh đạo cần linh hoạt và sáng tạo để thích ứng với môi trường thay đổi và khuyến khích sự sáng tạo từ các thành viên trong tổ chức.
 • Tính Trách Nhiệm và Công Bằng: Lãnh đạo đáng tin cậy và có trách nhiệm, giữ cho các thành viên trong nhóm cảm thấy họ được công bằng và được đối xử đúng mực.

Những tố chất này không chỉ giúp xây dựng một lãnh đạo mạnh mẽ mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động lực.

 

Làm thế nào để trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng ? 

Trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng đòi hỏi sự cam kết, phát triển và thực hành liên tục. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả:

 • Phát triển Kỹ năng: Học hỏi và phát triển những kỹ năng cần thiết, bao gồm kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, ra quyết định, giải quyết vấn đề, và lãnh đạo nhóm.
 • Tự Đánh Giá: Đánh giá bản thân mình, nhận biết được những điểm mạnh và yếu của bản thân, cũng như ý thức về tầm quan trọng của việc không ngừng tự cải thiện.
 • Học từ Kinh Nghiệm: Học từ các tình huống thực tế, cả những thất bại lẫn thành công. Điều này giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về bản thân cũng như cách quản lý các tình huống khó khăn.
 • Tạo Ra Một Môi Trường Học Tập: Khuyến khích sự học hỏi và sáng tạo trong tổ chức. Tạo điều kiện cho nhóm có thể chia sẻ ý kiến, đề xuất giải pháp mới và học hỏi từ nhau.
 • Làm Việc Với Người Khác: Phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Biết lắng nghe và đồng cảm với người khác, xây dựng mối quan hệ tích cực và tạo sự đồng thuận trong nhóm.
 • Xây Dựng Tầm Nhìn: Phát triển một tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu dài hạn và hướng dẫn nhóm hướng đến những mục tiêu đó. Tầm nhìn mạnh mẽ giúp kích thích sự cam kết và đồng thuận từ thành viên trong nhóm.
 • Tạo Điều Kiện Cho Phát Triển Cá Nhân: Khuyến khích sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của đội ngũ. Hỗ trợ và định hình sự phát triển của từng thành viên.
 • Lãnh Đạo Bằng Mẫu Mực: Hành động của bạn nên phản ánh những giá trị và tiêu chuẩn mà bạn mong muốn thấy trong tổ chức. Lãnh đạo bằng mẫu mực giúp tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng từ phía đội ngũ.
 • Tạo Năng Lực Tổ Chức: Xây dựng và duy trì một tổ chức có khả năng đáp ứng nhanh chóng với sự biến động, có năng lực sáng tạo và thích nghi.
 • Theo Dõi và Đánh Giá: Liên tục theo dõi và đánh giá hiệu suất của bản thân và nhóm, từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến và điều chỉnh chiến lược lãnh đạo.

Nhớ rằng, sự trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng là một hành trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhất quán, và sẵn sàng học hỏi từ mọi trải nghiệm.

>>>>>>>>> Đọc thêm sách lãnh đạo hay: https://trumsach.com/danh-muc/doanh-nhan

LỜI KẾT 

Lãnh đạo không chỉ là về vị thế, mà còn là về tầm nhìn và sự tác động tích cực lên mọi thành viên trong tổ chức. Một lãnh đạo xuất sắc không chỉ dẫn dắt bằng ví dụ mà còn tạo ra môi trường khích lệ sự đổi mới và phát triển cá nhân.

 

 

Tác giả

Nguyễn Văn Cường

Hiện nay, Nguyễn Văn Cường đang là một cái tên được rất nhiều người biết đến trong lĩnh vực xuất bản sách nói chung và cộng đồng doanh nhân nói riêng. Bên cạnh quá trình bận rộn trong công việc kinh doanh, CEO & Founder của Trùm sách luôn dành thời gian chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho cộng đồng.