Nguyên tắc củ cà rốt: Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi thường


Nguyên tắc củ cà rốt: Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi thường
Mã sp : 8935246926413
168,000 đ
Điểm mấu chốt đối với một nhà quản lý là: Quản lý chỉ thực sự đem lại hiệu quả tốt khi sự ghi nhận được thêm vào cùng các phẩm chất lãnh đạo khác. Đây chính là Nguyên tắc củ cà rốt, một khái niệm đơn giản nhưng lúc nào cũng hiệu quả Nói cách khách, khi sự ghi nhận nhân viên được thêm vào 4 yếu tố cơ bản giúp quản lý nhân sự hiệu quả (xác định mục tiêu, giao tiếp, uy tín, trách nhiệm), nó có tác dụng như chất xúc tác khiến cho nhân viên làm việc tích cực và gắn bó chặt chẽ với công ty.
THÔNG TIN CHI TIẾT
Nguyên tắc củ cà rốt - Nghệ thuật thúc đẩy nhân viên đạt hiệu suất phi thường
Với mỗi yếu tô trong bốn phẩm chất cơ bản của nghệ thuật lãnh đạo, việc áp dụng thêm nguyên tắc củ cả rốt là một chất xúc tác có sức mạnh rất lớn.
Một trong những biểu hiện cho thấy sự ghi nhận có thể giúp xác định mục tiêu hiệu quả hơn chính là : Thông qua các chương trình giải thưởng, nhân viên được tiếp cận gần hơn với mục tiêu của công ty, từ đó, nhà lãnh đạo có thể dễ điều chỉnh hành vi của nhóm theo hướng tích cực hơn là chỉ ra sự thiếu sót trong công việc .
Chúng ta giao tiếp với số đông, nhưng phải quản lý từng người một .
Khi bạn công khai thừa nhận ai đó vì đóng góp của họ thì ngay lập tức, chỉ số tín nhiệm của bạn tăng rất cao.
Nói cách khách, khi sự ghi nhận nhân viên được thêm vào 4 yếu tố cơ bản giúp quản lý nhân sự hiệu quả (xác định mục tiêu, giao tiếp, uy tín, trách nhiệm), nó có tác dụng như chất xúc tác khiến cho nhân viên làm việc tích cực và gắn bó chặt chẽ với công ty.

SẢN PHẨM KHÁC


Hotline: 0975531000