Bộ công cụ xây dựng và đo lường hệ thống doanh nghiệp


Bộ công cụ xây dựng và đo lường hệ thống doanh nghiệp
Mã sp : 12758909445
436,000 đ
LÃNH ĐẠO KHÔNG ĐƯA RA TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH, HỌ CHỈ ĐẢM BẢO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC ĐƯA RA! Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, người lãnh đạo cần đưa ra rất nhiều các quyết định quan trọng liên quan đến đầu tư, tà.i chí.n.h, nhân sự, KD, quảng bá... Chất lượng của các quyết định này là điều làm nên giá trị của nhà lãnh đạo.  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Bộ sách công cụ dành cho nhà lãnh đạo và doanh nghiệp 2022: BỘ CÔNG CỤ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG sẽ giúp doanh nghiệp bạn BỀN và VỮNG trong bất kỳ mối nguy nào.
 			</div>
		</div>
	</div>
<div class=

SẢN PHẨM KHÁC