Video

Cuốn sách nào thay đổi cuộc đời của Trùm Sách

Bạn Trần Thị Quỳnh Hương có hỏi tôi cuốn nào đã tác động đến tôi nhiều nhất đó là cuốn Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê dịch vậy cuốn sách này có gì khác biệt với các cuốn Đắc Nhân Tâm bản dịch khác có mấy điều sau đây.
Hãy cùng lắng nghe tôi nhé.
 

Hãy trao cho anh Sơn Tùng MTP vì sao lại thành công đến vậy ?

Khi một nghệ sĩ trẻ thành công hết lần này đến lần khác Được cả thế giới ghi nhận thì Ắt hẳn không phải là may mắn Và ẩn đằng sau đó hẳn là phải có một bí mật nào đó. Tôi đã tìm hiểu điều này. Và đã phát hiện ra các chiến lược Sơn Tùng MTP và cộng sự của mình đã sử dụng để có được những thành công này.
Hotline: 0975531000